Un ”Părinte al Patriei”: Vasile Goldiș

Ca și în alte cazuri de înaintași iluștri pe care i-a dat națiunea română și în cazul arădeanului Vasile Goldiș obârșia – s-a născut într-o familie de preoți – își va pune amprenta asupra traiectoriei intelectuale și politice. Credința sa că viitoarea Europă, ieșită din primul război mondial, va trebui să fie fundamentată pe valori creștine își are explicația în cele de mai sus.

Pașaportul lui Vasile Goldiș.

Deosebit de important în înțelegerea personalității complexe ale intelectualului și omului politic arădean este și episodul ”Casinei Române” din Brașov, una dintre societățile politico-culturale de importanță majoră pentru națiunea română din toate provinciile.

Preocupat în mod constant de ameliorarea situației națiunii sale, Goldiș a asumat ipostaza de om politic. Abilitățile sale s-au manifestat atât în planul luptei politice derulate în Parlamentul de la Budapesta, în favoarea românilor ardeleni, cât și în interiorul Partidului Național Român, unde a îmbrățișat strategia activismului parlamentar ca variantă optimă de acțiune în contextul politic de atunci.

O componentă fundamentală a activității sale o reprezintă publicistica. Având o bogată experiență în acest domeniu – a publicat în revista ”Tribuna” din Sibiu, apoi în ”Tribuna poporului” din Arad – , Goldiș a preluat conducerea ziarului ”Românul” din orașul de pe Mureș, convins că îl va putea transforma într-o veritabilă platformă a luptei naționale a românilor din Transilvania, ceea ce a și reușit cu presus de măsură.

Conștient că aspectul mediatic este indispensabil în condițiile eforturilor de coagulare națională de la sfârșitul Primului Război Mondial, intelectualul arădean contribuie decisiv la publicarea tuturor documentelor programatice ale demersului național și tuturor îndemnurilor mobilizatoare pentru români, care au culminat cu actul de la 1 decembrie 1918 de la Alba-Iulia. Exemplu stau, printre altele, ”Către națiunea română” și ”Către popoarele lumii”, texte impregnate de cele mai avansate principii ale epocii, în strânsă concordanță cu cele 14 puncte lansate de președintele american Woodrow Wilson.

”Rezoluția Unirii”, unul dintre cele mai avansate documente programatice ale timpului, recunoscut ca atare la nivel național și internațional, a fost elaborată de către Vasile Goldiș. Aceasta este mărturia cea mai elocventă peste timp a dimensiunii europene a intelectualului și omului politic arădean, supranumit pe bună dreptate ”Părinte al Patriei”.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *